wtorek, 10 stycznia 2017

dobre zmiany w Nowym 2017 rokużyczę Wam wspaniałego Roku 2017
Czas uwolnić się od wpływów z zewnątrz. Czas także przestać się zamartwiać przyszłością,
która jest tak samo pewna jak prognoza pogody - zależy od wielu czynników.
Dosiego Roku!!Zawsze intrygujący jest moment,
kiedy nagle odkrywamy , że coś się z nami dzieje,
że tak jak zawsze trudno nam żyć,
że powoli świat zaczynamy widzieć inaczej
i do tego poznajemy kogoś niby niepozornego,
ale kto jednym dotknięciem zmienia nam życie
i stawia je na głowie .

Na dobre zmiany w Nowym RokuNa zdrowie, na dobry rok 2017


Zycia się nie lękaj idź prosto pomimo burz i nawałnic.
Kochaj i bądz kochany, zdobywaj trudne do zdobycia.


Idź wyp­rosto­wany wśród tych co na ko­lanach,
wśród od­wróco­nych ple­cami i oba­lonych w proch,
oca­lałeś nie po to aby żyć Bądź wier­ny. Idź.
W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które
war­to wal­czyć do sa­mego końca.
Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości.
Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo
kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać.
Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek
uciekając od miłości, ucieka
od sa­mego życia. Za­myka się w sobie.
Miłość to po­mie­sza­nie podzi­wu, sza­cun­ku
i na­miętności. Jeśli żywe jest choć jed­no z tych
uczuć, to nie ma o co ro­bić szu­mu. Jeśli dwa,
to nie jest to mis­trzos­two świata, ale blis­ko.
Jeśli wszys­tkie trzy, to śmierć jest już
niepot­rzeb­na – trfiasz do nieba za życia.
Na świecie is­tnieje je­dyna rzecz war­ta życia:
bez­gra­nicznie kochać is­totę,
która kocha nas bezgranicznie.
>> Francois Mauriac <<

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz