piątek, 29 stycznia 2010

rozważania o mądrości jako celu życia (m.inn)

Dzięki mądrości człowiek umiejętnie wykorzysta w życiu
poznane wcześniej zasady. Można zatem dużo wiedzieć, ale wiedzy tej
nie umieć wykorzystać dla dobra,a to przecież powinno być w życiu
najważniejsze.

Czy człowiek ma się uczyć na własnych
błędach?
Ten, kto na serio podchodzi do zdobywania
mądrości, robi wszystko, by nie popełnić
w życiu drugi raz tego samego błędu. Można
śmiało stwierdzić, że własne błędy bardzo nas
bolą i często płacimy za nie wysoką cenę, ale wiele z nas popełnia jednak ciągle te same błędy. Dlaczego? czy nie stać ich na logiczne myślenie?
W życiu codziennym można spotkać
wiele takich przykładów, które zwyczajnie trzeba
przemyśleć, wyciągając właściwe wnioski, aby
w przyszłości nauczyć się prawidłowej i mądrej
reakcji na podobną sytuację.


Jak nazwiemy człowieka, kóry się uczy? Dla młodszych używamy słowa Uczeń, a jeśli dorosły człowiek pragnie zdobywać wiedzę, uczyć się w szkole? dlaczego jego nie nazywamy uczniem?

Definicja ta, jak się wydaje, znacznie zawęża
treść i sens pojęcia „uczeń”. Sugeruje, że tylko
młody człowiek, i to tylko w określonym wieku,
może być uczniem. A przecież wszystkim znane
jest przysłowie mówiące, że „Człowiek uczy się
całe życie”. Zawsze jest więc czas na naukę. Coraz
częściej słyszymy o tzw. uniwersytetach trzeciego
wieku. Na niektórych uczelniach organizowane są
kierunki przeznaczone dla osób przeżywających
jesień swojego życia, bowiem na naukę nigdy nie
jest za późno. Dzięki nauce zdobywamy wiedzę a ona
prowadzi do dobrych wyborów, kiedy dobrze nia pokierujemy, czyli musimy byc mądrzy.
Skąd więc mądrosć? Mnie się wydaje , ze człowiek rodzi się z mądrośćią a tylko nauka i lata doświadczeń kształtują ją bardziej.

Aby się czegoś nauczyć, nie potrzebujemy przecież
tylko krzesła, biurka i dobrego podręcznika.
Współczesny świat albo utożsamia
wiedzę z mądrością, albo preferuje wiedzę, nie
zważając na mądrość. Tymczasem mądrość jest
twórcza,ponieważ nie pozostaje na poziomie
rozstrzygnięć: wiem – nie wiem, ale szuka dobra.

Każdy powinien pamiętać, że mądrość to wielki dar i człowiek musi podchodzić
do niego z pokorą.Pycha bardzo często prowadzi do rozłamu mądrości.Człowiek mądry nigdy nie będzie pyszny, zarozumiały.

Sposobem nabywania mądrości
jest szukanie mądrych ludzi. Jeśli
prosimy człowieka mądrego o radę,
to wiele z jego mądrości, często
nieświadomie, przelewa się do
naszego serca.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz