piątek, 11 stycznia 2013

nowy problem- podatek śmieciowy


http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/nowe-zasady-odbioru-smieci-co-sie-zmieni-dla-wlascicieli-domow-w-2013-roku,132_10015.html nowe zasady wywozu śmieci ustalone przez gminę.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalona 1 lipca 2011 r. wprowadziła istotne zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Przede wszystkim nałożyła nowe obowiązki na samorządy, przedsiębiorstwa odbierające odpady i wreszcie na właścicieli domów jednorodzinnych. Zmiany te wynikają z konieczności osiągnięcia europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych, czyli ograniczenia ilości odpadów deponowanych i biodegradowalnych. Każda gmina w Polsce ma obowiązek uruchomić nowy system gospodarki odpadami komunalnymi . Jak będzie wyliczana wysokość opłaty za wywóz śmieci Gmina ma do wyboru kilka metod wyliczenia opłat za odbiór śmieci. Pierwszą jest ustalenie jednej, takiej samej stawki dla wszystkich gospodarstw domowych bez względu na ich wielkość (metoda ta może jednak budzić sprzeciw mieszkańców jako niesprawiedliwa). Pozostałe metody polegają na pomnożeniu ustalonej stawki opłaty przez: liczbę mieszkańców nieruchomości albo ilość zużytej wody w nieruchomości albo powierzchnię lokalu mieszkalnego. To gmina zdecyduje, którą z powyższych metod zastosuje. Wątpliwości jednak nasuwa, co ustawodawca ma na myśli, wskazując w przepisie „mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość” – czy chodzi mu o sam fakt przebywania w nieruchomości, czy też będzie brane pod uwagę zameldowanie danej osoby pod konkretnym adresem. Podobnie jest z „powierzchnią lokalu” – czy ma to być powierzchnia całkowita, czy użytkowa. O tym zapewne zdecydują poszczególne rady gmin, podejmując stosowne uchwały. no i ciekawe, jeśli mam zameldowane trzy osoby dodatkowo, a nie mieszkają, czy też będę za nich płacić, ech...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz