niedziela, 22 sierpnia 2010

o ślubach , miłości i ślubowaniu

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą,
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego,
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje...”

/1 Kor 13, 4-8/

„Niosę Ci miłość W darze
Ofiarowuję siebie
Cokolwiek czas Pokaże
Stać będę obok Ciebie”


Jak ja ją, tak mnie ona ukochała
I do jedności która nas już splata
Brakuje tylko byś nas ty do świata
Stułą zjednoczył.
Gdzie o jakiej dobie
Zejdziem się skrycie i przysięgniem sobie
Powiem ci idąc, czcigodny kapłanie
Błagam Cię tylko, niech się to dziś stanie.

/W.Shekespeare - „Romeo i Julia”/


I choćbym miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał całą wiedzę,
i choćbym miał pełnię wiary,
tak żebym góry przeniósł,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.


/Kor. 13,2/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz